• Lorem ipsum

Algemene Voorwaarden Tuinadvies Krauweel

Levering en uitvoering
- Na ontvangst van de betaling zal levering plaats vinden.
- Koper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de goederen of diensten. Verkoper bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
- Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
- De levering zal zo spoedig mogelijk plaats vinden,
levertijden voor voorraadproducten is tot 3 werkdagen.
Voor maatwerk is de levertijd op aanvraag.
Er kunnen onvoorziene omstandigheden optreden waardoor een levering mogelijk vertraagd. Gevolgkosten hiervan kunnen niet gedeclareerd worden.
- Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Uitzondering hierop zijn voor u op maat gemaakte producten waarbij de productie reeds is gestart.
Voor vertraging van de levering accepteren wij geen schadeclaim, bestel uw producten tijdig.
- In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Verkoper het bedrag dat Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
- Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Koper over op het moment en op de plaats van levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
- Bij levering van producten groter dan 231cm (een uitzondering hierop zijn HTDesign-producten), dient u zelf te zorgen voor een losmogelijkheid. Dat wil zeggen of een heftruck, hijskraan, of extra mensen, vergeet hierbij het gewicht niet.
Onze vervoerder heeft geen beschikking over een kooi aap of kraan. Indien dit door u niet goed geregeld is kunnen er achteraf extra kosten inrekening worden gebracht.
let op: voor bezorging van producten die niet met pakketpost kunnen worden bezorgd geldt in sommige stadscentra en / of "wadden" / "Zeeuwse" eilanden een bezorgtoeslag.
Die indien niet apart vermeld op uw order, wij achteraf in rekening brengen.
Voor zover bij ons bekend geldt er in ieder geval op de volgende postcodes een toeslag stadsdistributie, de kosten hiervoor zijn op aanvraag.
de "wadden" eilanden en postcode
Amsterdam : 1011-1012-1015-1016-1017-1018-1025-1102
Arnhem : 6811
Den Haag : 2511-2512-2513-2514
Dordrecht : 3310-3311
Leiden : 2311-2312
Maastricht : 6211-6221
Roermond : 6040
Rotterdam : 3011-3012-3013-3014
Utrecht : 3511-3512-3513-3514-3515-3551-3561
Venlo : 5911
Retouren
- Wij hanteren de wettelijk vastgestelde teruggaveregeling van maximaal 14 dagen waarbij de verzendkosten van de verkoper naar de koper en van de koper naar de verkoper in rekening worden gebracht aan de koper.
Reclames, klachten
- Opdrachtgever heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
- Reclame dient direct plaats te vinden na controle bij ontvangst en schriftelijk zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
- Vermelde prijzen zijn van toepassing onder voorbehoud van druk- en schrijffouten.
- Wij houden ons het recht voor tussentijdse prijswijzigingen door te berekenen, u wordt hiervan op de
hoogte gesteld. Mocht u niet akkoord gaan met een prijswijzing dan heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
- Garantie claims worden ten alle tijden voorgelegd en afgehandeld op advies van onze leverancier.
- Wij accepteren een aansprakelijkheid tot een maximum van het order bedrag